+ เงื่อนไขการรับประกัน
+ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
+ มาตรฐานการตรวจเช็ค
+ การปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
+ วิธีการใช้ Auto Switch
+ คำแนะนำการใช้ก๊าซ
+ การใช้งานและปฏิบัติบำรุง
คำแนะนำการใช้ก๊าซ

  1. ในกรณีใช้ระบบก๊าซเป็นระยะทางไกลๆติดต่อกัน ควรสลับใช้น้ำมันบ้างทุกๆ 200-300 กม. ในขณะรอบเครื่องยนต์ต่ำ (รอบเดินเบาประมาณ 200 RPM) เป็นเวลาประมาณ 5 นาที

    * หมายเหตุ ไม่ควรเปลี่ยนระบบหลังจากที่กำลังขับขี่รอบสูงติดต่อกันนานๆ

  2. ไม่ควรเติมก๊าซเกิน 85% ของปริมาณความจุของถังก๊าซ (ปกติระบบความปลอดภัยของมัลติวาล์ว จะตัดไม่ให้ก๊าซเข้าถังเกิน 85% ของความจุถัง)
  3. ควรดับเครื่องยนต์ด้วนระบบน้ำมันบ้างในบางวันเพื่อรักษาระบบการทำงานของน้ำมัน เช่น ก่อนหยุดใช้รถประมาณ 3-5 นาทีให้เลือกใช้น้ำมัน

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)