+ เงื่อนไขการรับประกัน
+ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
+ มาตรฐานการตรวจเช็ค
+ การปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
+ วิธีการใช้ Auto Switch
+ คำแนะนำการใช้ก๊าซ
+ การใช้งานและปฏิบัติบำรุง
วิธีการใช้ Auto Switch หรือ การใช้งานของระบบก๊าซ

 1. ระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันทุกครั้ง แล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิความร้อน และความเร็วของรอบเครื่องยนต์ถึงจุดที่ตั้งค่าไว้
 2. สามารถออกรถได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าระบบก๊าซ
 3. ขณะที่รถวิ่งสามารถ หรือน้ำมันได้โดยไม่ต้องหยุดรถ (ดูคำแนะนำการใช้ก๊าซ)
 4. หากดับเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันครั้งใด ระบบก๊าซอัตโนมัติ (ในข้อ1) จะถูกยกเลิก แต่ท่านสามารถกลับเข้าสู่ระบบก๊าซอัตโนมัติได้อีกครั้งโดยการกดปุ่มสวิทซ์ก๊าซ 1 ครั้ง จนขึ้นไฟสีเขียวพร้อมแสดงสถานการณ์ใช้ก๊าซ
 5. เมื่อก๊าซหมดถังระบบจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอัตโนมัติ และมีเสียงเตือนให้ กดปุ่มสวิทซ์ 1 ครั้ง เพื่อให้เสียงเงียบลง
 6. หากระบบก๊าซขัดข้องจะมีเสียงเตือนที่สวิทซ์ทุกครั้งที่ใช้งานระบบก๊าซ และควรนำรถเข้าตรวจสอบระบบก๊าซกับศูนย์บริการ
 7. การสตาร์ทเครื่องยนต์ฉุกเฉินด้วยระบบก๊าซ หากระบบน้ำมันขัดข้องให้ดูวิธีทำในหัวข้อ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบก๊าซ

EMERGENCY START (สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบก๊าซ)

กรณีพบปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก เช่น น้ำมันหมดจนไม่สามารถสตาร์ทด้วยน้ำมันได้ หรือปั๊มเชื้อเพลิงระบบน้ำมันขัดข้อง ท่านสามารถสตาร์ทเป็นก๊าซได้โดยตรง โดยปฏิบัติดังนี้

 1. เปิดเครื่องยนต์และสวิทซ์ตำแหน่ง ON
 2. สังเกตไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานที่สวิทซ์ระบบก๊าซ
  • ไฟไม่พร้อมใช้งานให้กดสวิทซ์ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบก๊าซพร้อมใช้งาน
  • เมื่อไฟพร้อมใช้งานให้กดปุ่มที่สวิทซ์ค้างไว้ 6 วินาที หรือไฟสีเขียวดวงล่างด้านซ้ายของสวิทซ์ติดค้างบิดสวิทซ์กุญแจไปตำแหน่งสตาร์ทได้ทันที
 3. บิดสวิทซ์กุญแจไปตำแหน่งสตาร์ทได้ทันที

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น เครื่องยนต์จะเข้าสู่ระบบก๊าซโดยตรง

ลักษณะเสียงเตือนของ Auto Switch เกิดขึ้นได้ 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 รถยนต์ก๊าซหมด หรือความดันก๊าซผิดปกติ จะมีลักษณะดังนี้

 1. ไฟแสดงสถานะของก๊าซดับ
 2. ไฟแสดงสถานะน้ำมันติดค้าง
 3. มีเสียงดังปี๊บๆถี่
 4. ไฟแสดงสถานะก๊าซวิ่งสลับไป-มา

กรณีที่2 ระบบไฟฟ้าของระบบก๊าซมีปัญหา จะมีลักษณะดังนี้

 1. ไฟแสดงสถานะก๊าซกระพริบ
 2. ไฟแสดงสถานการณ์ใช้น้ำมันติดค้าง
 3. ไฟแสดงระดับก๊าซดับทั้งหมด
 4. มีเสียงร้องดังปี๊บเป็นจังหวะ

* หมายเหตุ : ถ้าแก๊สเกิดรั่วระบบแก๊สจะปิดโดยอัตโนมัติและระบบจะสลับกลับมาเป็นระบบน้ำมันโดยทันที โดยวาล์วที่ถังและวาล์วด้านหน้าที่หม้อต้มจะปิดทั้ง 2 ตัวหน้าหลัง ทำให้ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้แก๊ส 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)