รับประทานรางวัล เกียรติยศ บุคคลสู้ชีวิตดีเด่น งาน "ชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด 2012 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)