+ เงื่อนไขการรับประกัน
+ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
+ มาตรฐานการตรวจเช็ค
+ การปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
+ วิธีการใช้ Auto Switch
+ คำแนะนำการใช้ก๊าซ
+ การใช้งานและปฏิบัติบำรุง
ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเมื่อรถยนต์ใช้ก๊าซเกิดอุบัติเหตุ

 1. อุบัติเหตุจากการชน
  • จอดรถ ดึงเบรคมือ เปิดกระจกรถ
  • ปิดสวิทซ์กุญแจ และดึงกุญแจออกจากสวิทซ์ เปิดฝากระโปรงหน้าและท้ายรถ
  • ลงจากรถ พร้อมนำของมีค่าออกมาด้วย และถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย
  • เปิดฝากระโปรงหน้าและหลัง สังเกตดูอาการผิดปกติ
  • ในกรณีเป็นถังมัลติวาล์ว ไม่ต้องปิดวาล์วด้วยตนเอง เนื่องจากระบบ ISS (lntelligent Ssfety System) ที่ตัวของมัลติวาล์วจะปิดทางไหลออกของก๊าซจากถังโดยอัตโนมัติทันที ที่ปิดสวิทซ์เครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์
  • เพื่อความมั่นใจว่าก๊าซไม่ไหลออกจากถัง ให้ปิดวาล์วที่ถัง โดยหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาจนสุด
  • ดึงฟิวส์ของระบบก๊าซ ข้างแบตเตอรี่ออก เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซ
  • หากมีกลิ่นก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงให้ออกห่างพอสังเกตเห็นได้
  • หากมีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิงที่ต้นเพลิงทันที หรืแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • หลังเกิดอุบัติเหตุก่อนการใช้รถยนต์ด้วยระบบก๊าซอีกควรนำรถของท่านเข้ารับการตรวจเช็คจาก ช่างผู้มีความชำนาญในระบบก๊าซก่อน
 2. อุบัติเหตุจากการกระแทก
  • จอดรถ ดึงเบรคมือ เปิดกระจกรถ
  • ลงจากรถพร้อมสังเกตกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด (ก๊าซ และ น้ำมัน) แล้วรีบปิดวาล์วมือหมุนที่ถังก๊าซ (กรณีใช้วาล์วมือหมุนแบบธรรมดา)
  • ถ้าเชื้อเพลิงรั่วให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
  • ให้สังเกตกลิ่นเชื้อเพลิงรั่วประมาณ 5 นาที
  • ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงรั่วให้ทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ (ปกติระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันทุกครั้ง) สังเกตกลิ่นอีกครั้งประมาณ 3 นาที
  • ทดลองปิดวาล์วที่ถังก๊าซ และสวิทซ์เข้าระบบก๊าซสังเกตกลิ่นก๊าซอีกครั้ง ถ้าไม่มีกลิ่นผิดปกติก็ ขับต่อไปได้ แต่ถ้ายังมีกลิ่นก๊าซอยู่ ให้ยกเลิกระบบก๊าซแล้วขับด้วยระบบน้ำมันแทน(ควรนำรถของท่านเข้าศูนย์บริการรถยนต์ และศูนย์บริการก๊าซรถยนต์โดยเร็ว

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)