+ เงื่อนไขการรับประกัน
+ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
+ มาตรฐานการตรวจเช็ค
+ การปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
+ วิธีการใช้ Auto Switch
+ คำแนะนำการใช้ก๊าซ
+ การใช้งานและปฏิบัติบำรุง
มาตรฐานการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ก๊าซ
ตรวจเช็ค 1 เดือน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจเช็ค 6 เดือน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ตรวจเช็ค 12 เดือน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ตรวจเช็ค 18 เดือน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ตรวจเช็ค 24 เดือน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ทุกระยะ 20,000 กิโลเมตร เปลี่ยนหม้อกรองไอก๊าซ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

* ทั้งนี้เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของจำนวนรถที่เข้ารับบริการ และปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

ในการตรวจเช็คระบบก๊าซแต่ละครั้ง อู่อาร์มี่เซอร์วิสทำอะไรกับรถท่านบ้าง ?

 1. ตรวจเช็ครอยรั่วด้วยเครื่องมือพิเศษ และสายตาตามจุดต่างๆ ดังนี้
  • หม้อต้ม หัวฉีดก๊าซ และติ๊กก๊าซ
  • ท่อสามทางน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องยนต์ หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆทุกจุด
  • ท่อเติม และท่อจ่ายที่เข้ามัลติวาล์ว รวมทั้งตัวเรือนมัลติวาล์ว
  • ท่อฉีดก๊าซและท่อยางไอก๊าซ
  • หัวเติมก๊าซ และความแข็งแรงของจุดยึด
 2. ขันน๊อตยึดถังก๊าซ ตามค่าแรงขันที่กำหนด
 3. ตรวจขันยึดน๊อตมัลติวาล์ว และข้อต่อท่อก๊าซ
 4. ถ่ายตะกอนค้างของก๊าซ (ขี้ก๊าซ) ทุก 50,000 กม.
 5. ตรวจสอบจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ
 6. ตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับปกติที่ศูนย์บริการรถยนต์กำหนดไว้
 7. ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ และสภาพของสายไฟ และฉนวนหุ้มทั้งหมด
 8. ตรวจสอบสายแว๊คคั่ม (สายแรงดันอากาศ) ที่ต่อเข้ากับหม้อต้ม
 9. เปลี่ยนหม้อกรองไอก๊าซทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
 10. เปลี่ยนไส้กรองและทำความสะอาด Solinoid Vale ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
 11. ตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานของระบบก๊าซด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • Diagnosis check error
  • รอบเครื่อง, อุณหภูมิเครื่องยนต์, อุณหภูมิก๊าซ, แรงดันก๊าซและระบบก๊าซ
  • ค่าการจ่ายเชื้อเพลิง
 12. ตรวจเช็คการทำงานของ Auto Switch เช่น การทำงานของดวงไฟ, การสตาร์ทฉุกเฉิน


 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)