+ เงื่อนไขการรับประกัน
+ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
+ มาตรฐานการตรวจเช็ค
+ การปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
+ วิธีการใช้ Auto Switch
+ คำแนะนำการใช้ก๊าซ
+ การใช้งานและปฏิบัติบำรุง
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. Armygas รับประกัน เฉพาะชุดอุปกรณ์ก๊าซ 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (นับจากวันที่ติดตั้ง) ภายใต้สภาพการใช้งานปกติดังนี้
  • หัวฉีด
  • ECU
  • หม้อต้มก๊าซ
  • Map Sensor
  • Auto Switch
  • มัลติวาล์ว
 2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทาง หรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
 3. อู่อาร์มี่เซอร์วิส ให้การรับประกันเฉพาะการใช้งานในประเทศเท่านั้น
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
  • ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่าหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
  • ไฟไหม้ สารเคมี กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือ แมลง อื่นๆ
  • หม้อต้มก๊าซ
  • การดัดแปลงแก้ไข ต่อเติม ชุดอุปกรณ์ก๊าซ และ/หรือเครื่องยนต์
  • ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี
 5. คู่มือการรับประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไขเปลี่ยนแปลง เติมหรือตัดทอน
 6. จะต้องแสดงคู่มือการรับประกันทุกครั้งที่เข้ารับบริการ หรือการเคลมสินค้า
 7. การรับประกันมิได้รวมอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไปบางส่วนที่เสื่อมตามอายุการใช้งานปกติ
 8. ถังก๊าซจะได้รับการประกันโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต แยกชุดจากอุปกรณ์ก๊าซ

* หมายเหตุ : Armygas ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการดังต่อไปนี้โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ราคาอะไหล่
 2. ราคาค่าบริการ
 3. ราคาค่าบริการนอกสถานที่
 4. เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ
 5. เงื่อนไขการรับประกัน

*** หมายเหตุ : ถ้าหากติดแก๊สในระบบดูด ถ้าเกิดการ Back Fire และอุปกรณ์รถหรือเครื่องยนต์เสียหาย ทางร้านเราจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น


 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)