+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานติดตั้งถังก๊าซ
1 ห้ามติดตั้งถังไว้ในห้องเครื่องยนต์ หรือส่วนหน้าของตัวถังรถ หรือด้านหน้าของเพลาล้อหน้า และต้องติดตั้งอยู่ห่างจากส่วนท้ายสุดของกันชนหลัง ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
2 ต้องวางถังในลักษณะที่สามารถมองเห็นแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับถังได้โดยไม่ต้องรื้อถอนส่วนประกอบใดๆออก
3. นำรถเข้าลิฟต์ยกรถ พร้อมตรวจสอบตำแหน่งที่จะทำการขึ้นให้เรียบร้อย
4 ถอดเบาะหลังรถออก และตรวจสอบหาตำแหน่งติดตั้งถัง
5 หมายตำแหน่งเพื่อติดตั้งคานรองรับถังที่ได้จัดทำไว้แล้ว
6 เจาะรูยึดคานรองรับถังตามตำแหน่งที่หมายไว้
7 ใส่สลักยึดคานรองรับถังตามตำแหน่งในการจับยึด
8 ประกอบคานรองรับถัง ดังรูป
9 ประกอบชุดมัลติวาล์วเข้ากับถัง
10 ยกถังขึ้นประกอบเข้ากับคานรองรับถัง
11 ทำการติดตั้งปากฉลามเพื่อประกอบเข้ากับท่อระบายก๊าซที่ระบายออกนอกตัวรถได้ดีและมีขนาดเหมาะสม โดยปลายท่อต้องอยู่ห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
12 การเดินท่อนำก๊าซ และสายไฟเข้า - ออกทางปากฉลาม
13 ประกอบชุดเรือนกักก๊าซ และท่อระบายก๊าซ


 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)