+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ (หม้อลดความดัน)
 1. จดบันทึก SERIAL NO. ของอุปกรณ์ convertion kit ทุกชิ้นที่มี SERIAL NO. ลงในแบบฟอร์มใบบันทึกการติดตั้ง
  AMS-FM-004
 2. ถอดฝาครอบเครื่องยนต์และกรองอากาศ
 3. ดึงชุดสายไฟระบบก๊าซจากในห้องโดยสารออกมายังห้องเครื่องยนต์
 4. ทำการถอดเรือนลิ้นเร่ง และพอร์ทไอดีหน้าเครื่อง โดยใช้ประแจแหวน เบอร์ 12
 5. เมื่อทำการถอดออกแล้วจะปรากฏดังภาพ
 6. ยกพอร์ทไอดีออกจากเครื่องยนต์ปรากฏดังภาพ
 7. นำผ้ามาอุดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันในเครื่องปรากฏดังภาพ
 8. ถอดขายึดกรองไอน้ำมัน โดยใช้ประแจแหวนเบอร์ 10
 9. เมื่อถอดออกแล้วจะปรากฏดังภาพ เพื่อทำพื้นที่สำหรับติดตั้งหม้อลดความดัน
 10. การติดตั้งหม้อลดความดัน ท่อน้ำร้อนและเกจ เริ่มแรกให้ทำการใส่ขาเหล็กยึดหม้อลดความดัน
 11. ขันน๊อตเบอร์ 12 ที่ซุ้มโช้คออกเพื่อยึดกับหม้อลดความดัน
 12. ยึดหม้อต้มเข้ากับซุ้มโช้คตามแบบรูปที่ปรากฎ
 13. ใส่ท่อน้ำร้อนเข้ากับหม้อลดความดันโดยใช้ตัว T เบอร์ 7 (รูปที่ประกอบหม้อลดความดันเสร็จแล้ว)

การติดตั้งอุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ(หม้อลดความดัน) ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ท่อนำก๊าซที่ต่อจากอุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ ไปยังเครื่องผสมอากาศกับก๊าซ ต้องเป็นท่อนำก๊าซแบบยืดหยุ่นที่ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลปาสกาลและทนความดันแตกได้ไม่น้อยกว่า 875 กิโลปาสกาล
 2. ห้ามต่อท่อหรืออุปกรณ์อื่นใดเพื่อนำความร้อนจากท่อไอเสียไปยังอุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ
 3. ไม่ติดอุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง หรือในห้องโดยสาร

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)