+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานติดตั้งชุดหัวรับเติมก๊าซ
  • ประกอบขายึดเข้ากับชุดหัวรับก๊าซ

มาตรฐานการติดตั้งหัวเติมก๊าซ และ ฝาปิดหัวเติมก๊าซ (Filling Unit)

  1. ในการติดตั้งหัวเติมก๊าซขายึดหัวเติมก๊าชต้องจับยึดอย่างมั่นคงกับตัวถังของรถยนต์โดยไม่สามารถโยกตัวหรือ โคลงตัวใด้
  2. ในการติดตั้งหัวเติมก๊าซต้องจัดให้มีมุมเอียงของหัวเติมก๊าชที่จะทำให้สะดวกในการติดตั้งหัวจ่ายก๊าช จากสถานีบริการ LPG
  3. หัวเติมก๊าซต้องจับยึดอย่างมั่นคงกับตัวถังของรถยนต์ และต้องทนต่อแรงกระทำที่เกิดจากการประกอบหัวจ่ายก๊าซจากสถานีบริการ LPG เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ติดตั้งกับตัวถังของรถยนต์จะต้องถูกตรวจสอบว่าแข็งแรง เพียงพอที่จะสามารถรองรับแรงกับการเติมก๊าซได้โดยที่จุดยึดนั้น จะไม่ขาด หรือ แตกหัก หรือ ทำความเสียหายกับตัวถังของรถยนต์ในตำแหน่งที่ยึด โดยให้ห่างจากท้ายรถเข้าไป 20 เซนติเมตร ต้องห่างจากแหล่งความร้อน และสารเคมีไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร เว้นแต่มีการป้องกันอย่างดี

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)