+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ,ท่อนำก๊าซแรงดันต่ำ
  • ทำการหมายตำแหน่งเจาะรูที่ท่อไอดี เพื่อประกอบท่อนำก๊าซแรงดันต่ำเข้าเครื่องยนต์
  • ทำการติดตั้งชุดหัวฉีดเข้ากับฐานรับที่ยึดไว้กับสลักยึดท่อไอดี
  • ทำการประกอบท่อนำก๊าซแรงดันต่ำจากหม้อต้มเข้าหัวฉีด และจากหัวฉีดเข้าท่อไอดี
  • ประกอบตัวกรองก๊าซเข้ากับท่อนำก๊าซแรงดันต่ำจากหม้อลดความดันเข้าอุปกรณ์ฉีดก๊าซ

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)