+ บรรยากาศในการทำงาน
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด
+ อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สระบบดูด
+ ติดตั้งถังก๊าซ
+ ติดตั้งท่้อนำก๊าซ
+ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำไอก๊าซ
+ ติดตั้งชุดหัวรับเติมแก๊ส
+ ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ
+ ติดตั้งเดินท่อก๊าซ
+ ต่อวงจรไฟฟ้า
+ การปรับจูน
วิธีการปฏิบัติงานการต่อวงจรไฟฟ้าของระบบก๊าซเข้ากับระบบน้ำมัน
  • สายคอมมอนหัวฉีด สายสีม่วงต่อกับด้านปลั๊ก สายสีส้มต่อเข้าอีกด้านของปลั๊ก
  • สายสีเทาต่อเข้ากับสายสัญญาณ RPM
  • สายสีน้ำตาลต่อเข้ากับสายสีม่วงสายคอมมอนหัวฉีด
  • สายสีดำต่อเข้ากับโครงของรถ
  • สายสีเขียวต่อเข้ากับชุดโซลินอย์ลด้านหน้า
  • สายสีขาว/ดำต่อเข้ากับเกจที่อยู่กับหม้อลดความดัน
  • การตัดสัญญาณปั๊มติ๊ก
  • การติดตั้ง สวิทซ์
  • Wiring Diagram การต่อสายไฟ

 


ArmyGas Service ลาดปลาเค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยลาดปลาเค้า 71 บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขติดต่อ : 02-522-2820, 02-522-2821 (FAX), 087-033-0101, 081-655-8693 (โต , จ๊อย)